השקעה אחראית -
תשואה עם ערך

השקעה אחראית

בבסיס הגישה של "השקעה אחראית" עומד העיקרון של מתן ביטוי לערכים חברתיים, סביבתיים ומוסריים במכלול שיקולי ההשקעה. הדעה היא, שאין די בבחינת הביצועים הפיננסים כדי…

איך זה פועל

רווח נקי היא יוזמה לקידום השקעה אחראית בישראל, בתי השקעות וחברות רבות בעולם אימצו ראייה רחבה באשר למדיניות ההשקעה שלהן. נושא ההשקעה האחראית רלוונטי היום מתמיד בעידן של אימוץ ראייה הוליסטית באשר לכלכלה חברה וסביבה.